MENU

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

1. APIKURIER z siedzib─ů w Andrychowie 34-120 przy ulicy Lenartowicza 58/31 zwany dalej Janzo , ┼Ťwiadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej ZLECENIODAWC─ä, us┼éugi po┼Ťrednictwa polegaj─ůce na przyjmowaniu zlece┼ä i przekazywania do realizacji firmom wspó┼épracuj─ůcym z Janzo 

2. JANZO  jest w┼éa┼Ťcicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.APIKURIER.pl oraz wszelkich praw autorskich zwi─ůzanych z nazw─ů i znakiem towarowym APIKURIER

3. Ka┼╝dorazowe zalogowanie si─Ö do serwisu oznacza akceptacj─Ö regulaminu

4. Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů niniejszego regulaminu stanowi─ů:

a. Regulamin oraz ogólne warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug Kuriera UPS dost─Öpne na stronie: UPS

b. Warunki wykonania us┼éug Kuriera DPD - dost─Öpne na stronie: DPD

c. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug Kuriera GEIS - dost─Öpny na stronie: GEIS

d. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug firma INPOST -dost─Öpny na stronie: InPost

e. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug firma PATRON SERVICE- dost─Öpny na stronie: Patron

f. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug firma DHL- dost─Öpny na stronie: DHL

g Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug firma Delta KURIER- dost─Öpny na stronie: Delta City

i. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug firmy FEDEX- dost─Öpny na stronie: FEDEX


Definicje

1. APIKURIER– Zleceniobiorca

2. Zleceniodawca –klient, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, w tym podmioty prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym APIKURIER. ZLECENIODAWC─ä przesy┼éki mo┼╝e by─ç zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku, gdy ZLECENIODAWC─ä jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu Tanio Wysy┼éaj musi zosta─ç przes┼éany droga elektroniczn─ů lub faxem do nadawcy.

3. Przewo┼║nik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, b─Öd─ůca partnerem APIKURIER.

4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zak┼éada konto w Systemie Transakcyjnym APIKURIER tworz─ůc unikalne konto u┼╝ytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HAS┼üEM dost─Öpu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesy┼éek a tak┼╝e do wystawiania rachunków.

5. U┼╝ytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesy┼éki. U┼╝ytkownik dokonuje zap┼éaty za wybran─ů us┼éug─Ö.

6. Login – unikalny ci─ůg znaków s┼éu┼╝─ůcy do logowania w Systemie Transakcyjnym APIKURIER

7. Has┼éo – unikalny ci─ůg znaków s┼éu┼╝─ůcy do logowania w Systemie Transakcyjnym APIKURIER Ka┼╝dy u┼╝ytkownik we w┼éasnym interesie ma obowi─ůzek zachowania Logiku i Has┼éa w tajemnicy i nie udost─Öpniania go osobom trzecim.

8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz s┼éu┼╝─ůcy do oszacowania kosztów us┼éugi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia us┼éugi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowi─ůzany do pozostawienia danych dotycz─ůcych wagi i wymiarów przesy┼éki, zawarto┼Ťci, warto┼Ťci przesy┼éki, us┼éug dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt us┼éugi.

10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.APIKURIER.pl s┼éu┼╝─ůca do sk┼éadania zlece┼ä na us┼éugi kurierskie i przewozowe, zarz─ůdzania p┼éatno┼Ťciami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

11. Skarbonka – konto s┼éu┼╝─ůce do zasilania dowoln─ů kwot─ů w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu us┼éug. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Janzo Grzegorz Janik i jest do┼éadowane w momencie otrzymania ┼Ťrodków lub za po┼Ťrednictwem przelewów internetowych Transferuj.pl lub Dotpay.pl

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system APIKURIER na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWC─ś przewo┼║nik odbiera i dostarcza przesy┼ék─Ö do adresata. List przewozowy jest do┼é─ůczany do paczki i stanowi jednocze┼Ťnie zawarcie umowy pomi─Ödzy ZLECENIODAWC─ä a APIKURIER i Przewo┼║nikiem.

13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ┼éadunek przygotowany przez ZLECENIODAWC─ś do odbioru przez kuriera i dor─Öczenia do odbiorcy wed┼éug okre┼Ťlonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

14. Przesy┼éka – jedna lub wi─Öcej paczek przekazanych do dor─Öczenia w ramach jednego listu przewozowego.

15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na li┼Ťcie przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania

16. Waga Gabarytowa – je┼╝eli waga gabarytowa jest wi─Öksza od wagi rzeczywistej cena za us┼éug─Ö b─Ödzie naliczana wed┼éug wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana wed┼éug wzoru danego Przewo┼║nika zawartych w stosownych regulaminach.

17. Przesy┼éka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesy┼éki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na li┼Ťcie przewozowym przez nadawc─Ö.

18. Przesy┼éka „ROD” – przesy┼éka, do której nadawca do┼é─ůcza dokument np. faktur─Ö, dokument WZ lub inny w┼éasny formularz, który w momencie dostarczenia przesy┼éki musi by─ç potwierdzony przez odbiorc─Ö i odes┼éany do nadawcy.


Rejestracja w systemie APIKURIER i zamawianie usług

1. APIKURIER zobowi─ůzuje si─Ö do udost─Öpnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dost─Öp do zamawiania us┼éug kurierskich wybranych przewo┼║ników, za które APIKURIER pobierze stosown─ů op┼éat─Ö wskazan─ů w cenniku us┼éug lub wyliczon─ů w Kalkulatorze Kosztów.

2. APIKURIER zobowi─ůzuje si─Ö przechowywa─ç pozostawione przez ZLECENIODAWC─ś dane, a w szczególno┼Ťci dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpiecze┼ästwa oraz u┼╝ywa─ç ich wy┼é─ůcznie do prawid┼éowego wykonywania zleconych us┼éug oraz dla przekazywania informacji o zleconych us┼éugach i w celach marketingowych.

3. Warunkiem wykonania us┼éugi przez APIKURIER na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupe┼énienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie p┼éatno┼Ťci za jej wykonanie.

4. Op┼éata za przesy┼éki oraz inne us┼éugi zwi─ůzane z ich obs┼éug─ů ustalana jest wed┼éug aktualnie obowi─ůzuj─ůcego cennika APIKURIER.

5. W przypadku zani┼╝enia wagi lub wymiarów paczki a tak┼╝e omini─Öcia deklaracji dotycz─ůcych opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a tak┼╝e zamówienia us┼éug dodatkowych poza systemem APIKURIER, niezale┼╝nie od pobranej op┼éaty za us┼éug─Ö APIKURIER  naliczy op┼éaty dodatkowe wynikaj─ůce z cennika.

6. Korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez APIKURIER mo┼╝liwe jest jedynie za po┼Ťrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu si─Ö.

7. W celu prawid┼éowej realizacji us┼éugi przez APIKURIER, ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawid┼éowych danych teleadresowych odbiorcy.

8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a tak┼╝e do starannego jej zabezpieczenia, uniemo┼╝liwiaj─ůcego zniszczenie zawarto┼Ťci zleconej Przesy┼éki, jak równie┼╝ innych Przesy┼éek uczestnicz─ůcych w transporcie Przewo┼║nika.

9. ZLECENIODAWCA jest zobowi─ůzany odda─ç przesy┼ék─Ö Przewo┼║nikowi w stanie umo┼╝liwiaj─ůcym jej prawid┼éowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

10. Zleceniodawca, zobowi─ůzany jest odda─ç przesy┼éki w opakowaniu. Przesy┼éki (paczki) , które z uwagi na swoje w┼éa┼Ťciwo┼Ťci (np. rozmiar, kszta┼ét) nie mog─ů zosta─ç oddane w opakowaniu ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest zabezpieczy─ç w sposób zapewniaj─ůcy bezpiecze┼ästwo osób trzecich i innych przesy┼éek w przewozie i procedurze wydania odbiorcy.

11. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system APIKURIER W OPARCIU O INFORMACJE PODANE PRZEZ ZLECENIODAWC─ś, na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWC─ś przewo┼║nik odbiera i dostarcza przesy┼ék─Ö do adresata. List przewozowy na koszt i odpowiedzialno┼Ť─ç ZLECAJ─äCEGO jest do┼é─ůczany do paczki i stanowi jednocze┼Ťnie DOWÓD ZAWARCIA umowy pomi─Ödzy ZLECENIODAWC─ä a APIKURIER i Przewo┼║nikiem"

12. W przypadku, gdy przedmiotem us┼éugi s─ů przesy┼éki szczególnie warto┼Ťciowe, ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich warto┼Ťci dla ka┼╝dej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki

13. Za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie pieni─Ödzy, kosztowno┼Ťci, papierów warto┼Ťciowych albo rzeczy szczególnie cennych APIKURIER ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç jedynie wtedy, gdy w┼éa┼Ťciwo┼Ťci przesy┼éki by┼éy podane przy zawarciu umowy.

14. Przed przyj─Öciem przesy┼éki do przewozu Przewo┼║nik ma prawo ┼╝─ůda─ç od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesy┼éka odpowiada o┼Ťwiadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w li┼Ťcie przewozowym, w szczególno┼Ťci czy zadeklarowana warto┼Ť─ç odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesy┼éka nie podlega wy┼é─ůczeniu z us┼éug przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewn─ůtrz opakowania.

15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

• przesy┼éka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mog─ůce wyrz─ůdzi─ç szkod─Ö osobom lub w mieniu, w tym w szczególno┼Ťci: materia┼éy ┼éatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje ┼╝r─ůce lub cuchn─ůce, bro┼ä i amunicj─Ö,
• przesy┼éka zawiera narkotyki lub leki i ┼Ťrodki psychotropowe, za wyj─ůtkiem przedmiotów wysy┼éanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upowa┼╝nione instytucje,
• przesy┼éka zawiera ┼╝ywe ro┼Ťliny i zwierz─Öta,
• przesy┼éka zawiera zw┼éoki, szcz─ůtki ludzkie lub zwierz─Öce,
• przesy┼éka ma na opakowaniu lub w widocznej cz─Ö┼Ťci zawarto┼Ťci napisy lub rysunki naruszaj─ůce dobra chronione przez prawo,
• przesy┼éka, która ze wzgl─Ödu na swoje w┼éa┼Ťciwo┼Ťci uniemo┼╝liwia wykonanie us┼éugi przy u┼╝yciu posiadanych ┼Ťrodków i urz─ůdze┼ä transportowych,
• przesy┼éka zawiera dzie┼éa sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery warto┼Ťciowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
• przesy┼éka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie mo┼╝e by─ç przewo┼╝ona,
• przesy┼éka jest w opakowaniu mog─ůcym zabrudzi─ç lub w inny sposób uszkodzi─ç pozosta┼ée przesy┼éki,
• ze wzgl─Ödu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesy┼éek jest zabroniony lub te┼╝ ustawa przewiduje wy┼é─ůczno┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia okre┼Ťlonych us┼éug przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

16. Przewo┼║nik ma prawo odst─ůpi─ç od wykonania us┼éugi w przypadku:

• niemo┼╝no┼Ťci jej wykonania z uwagi na dzia┼éanie si┼éy wy┼╝szej b─ůd┼║ kl─Öski ┼╝ywio┼éowej,
• niew┼éa┼Ťciwego zabezpieczenia przesy┼éki przez ZLECENIODAWC─ś, lub z┼éego zapakowania 
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, i┼╝ deklaracja zawarto┼Ťci i/lub wagi nie zgadza si─Ö ze stanem faktycznym.

• gdy nadanie przesy┼éki nie jest w jego obszarze realizacji us┼éugi kurierskiej

17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomo┼Ťci, i┼╝ APIKURIER i Przewo┼║nik w okoliczno┼Ťciach uzasadniaj─ůcych domniemanie dzia┼éania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania us┼éug lub te┼╝ aktu niezgodnego z obowi─ůzuj─ůcymi porz─ůdkiem prawnym niezw┼éocznie powiadamia w┼éa┼Ťciwe s┼éu┼╝by oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesy┼ék─Ö do chwili dokonania ogl─Ödzin przez te s┼éu┼╝by.

18. ZLECENIODAWCA mo┼╝e zleca─ç us┼éug─Ö w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez ca┼é─ů dob─Ö. Zlecenia nadania przesy┼éki otrzymane przez APIKURIER po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy b─Öd─ů realizowane najwcze┼Ťniej w kolejny dzie┼ä roboczy.

19. PRZEWO┼╣NIK w sytuacji braku mo┼╝liwo┼Ťci odbioru przesy┼éki w dniu podanym przez ZLECENIODAWCE, mo┼╝e odebra─ç j─ů w pó┼║niejszym terminie, opó┼║nienie nie uprawnia zleceniodawcy do odszkodowania z tego tytu┼éu.

20. Dor─Öczenie przesy┼éki w sobot─Ö lub niedziel─Ö jest mo┼╝liwe tylko i wy┼é─ůcznie w przypadku zlecenia jej nadania w pi─ůtek poprzedzaj─ůcy te dni.

21. Przyj─Öcie przesy┼éki od ZLECENIODAWCY odbywa si─Ö na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dost─Öpnego po skonfigurowaniu przesy┼éki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesy┼éki przez Przewo┼║nika jest podpisany przez kuriera Protokó┼é Przekazania Przesy┼éki.

22. W przypadku wysy┼éania przesy┼éek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na ka┼╝d─ů z paczek oraz opisa─ç, gdy wymagaj─ů tego w┼éa┼Ťciwo┼Ťci lub zawarto┼Ť─ç paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostro┼╝nie! Szk┼éo”, „Góra/dó┼é”, „Nie przewraca─ç”, itp. Wymienione oznakowanie mo┼╝e by─ç w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznacze┼ä, naklejonych na opakowanie paczki.

23. W razie wysy┼éania przez ZLECENIODAWC─ś przesy┼éek COD ''za pobraniem'', Janzo lub bezpo┼Ťrednio Przewo┼║nik zwróci pobrane od Odbiorcy pieni─ůdze w terminie od 7 do 14 dni po odebraniu przesy┼éki przez odbiorc─Ö. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia nast─Öpnego po dor─Öczeniu przesy┼éki do odbiorcy.

 

Reklamacje

1. APIKURIER nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie us┼éugi przewozu , a w szczególno┼Ťci je┼Ťli:

• przesy┼éka zosta┼éa ┼║le zaadresowana (np. b┼é─ůd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowo┼Ťci odbiorcy),

• opó┼║nienia w odbiorze paczki s─ů win─ů przewo┼║nika 
• adresat zmieni┼é miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
• odbiorca odmówi spe┼énienia warunków dor─Öczenia przesy┼éki (np. wp┼éacenia kwoty pobrania),
• zaistniej─ů przypadki wskazane w punkcie 16 rozdzia┼é 3 niniejszego regulaminu

• kurier nie zastanie nadawcy pod wskazanym adresem

• brak przygotowanej paczki do odbioru

• brak wydrukowanego listu przewozowego z systemu

• zostanie wypisany b┼é─Ödnie papierowy list przewozowy przez kuriera i nadawc─Ö.

2. Us┼éuga uznana b─Ödzie za niewykonan─ů w przypadku gdy:

• zaistniej─ů przypadki wskazane w 16 rozdzia┼é 3 niniejszego regulaminu,
• przesy┼éka zaginie z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Przewo┼║nika, w trakcie ┼Ťwiadczenia us┼éugi,
• przesy┼éki nie mo┼╝na dor─Öczy─ç Odbiorcy ani zwróci─ç ZLECENIODAWCY z powodu braku lub b┼é─Ödnego adresu ZLECENIODAWCY,

3. W przypadku opó┼║nienia w dor─Öczeniu przesy┼éki, Odbiorca musi zaznaczy─ç ten fakt na li┼Ťcie przewozowym w obecno┼Ťci przedstawiciela Przewo┼║nika. Wymagane jest podanie daty i godziny dor─Öczenia oraz przyczyny opó┼║nienia dor─Öczenia przesy┼éki (podana przez przedstawiciela Przewo┼║nika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyj─Öcia przesy┼éki przez Odbiorc─Ö przesy┼éka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.

4. Przesy┼ék─Ö, która nie nadesz┼éa do miejsca przeznaczenia wskazanego w li┼Ťcie przewozowym w ci─ůgu 30 dni od up┼éywu przewidywanego terminu wykonania us┼éugi, uwa┼╝a si─Ö za utracon─ů. 

5. ZLECENIODAWCA zobowi─ůzany jest zatrzyma─ç Protokó┼é Przekazania Przesy┼éki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji. 

6. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z: niewykonaniem us┼éugi, opó┼║nieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesy┼éki, przyjmuje Janzo przy pomocy formularza zg┼éoszenia reklamacji przekazuj─ůc komplet dokumentów do przewo┼║nika.

7. Podmiotami uprawnionymi do zg┼éoszenia reklamacji s─ů:
• Zleceniodawca
• Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie si─Ö na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszcze┼ä; z zastrze┼╝eniem lit c);
• Odbiorca, któremu przys┼éuguje prawo rozporz─ůdzania przesy┼ék─ů i b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem.
Zwani dalej Reklamuj─ůcym.

8. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak równie┼╝ zwi─ůzane z opó┼║nieniem w dor─Öczeniu przesy┼éki, winny by─ç zg┼éoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesy┼éki.

9. Je┼╝eli wniesiona reklamacja nie spe┼énia warunków, o których mowa w ust. 9, APIKURIER wzywa reklamuj─ůcego, aby usun─ů┼é braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupe┼énienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

• nazw─Ö albo imi─Ö i nazwisko oraz adres Reklamuj─ůcego;
• tytu┼é reklamacji oraz uzasadnienie;
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zg┼éoszonej wysoko┼Ťci:
 w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy równie┼╝ przypadku przesy┼éek szczególnie warto┼Ťciowych)
lub
kalkulacj─Ö kosztów jego wytworzenia sporz─ůdzon─ů przez g┼éównego ksi─Ögowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów
lub
faktura za napraw─Ö lub szczegó┼éowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa zosta┼éa wykonana;
• potwierdzenie nadania przesy┼éki (list przewozowy);
• udokumentowan─ů kwot─Ö roszczenia;
• dowody uiszczenia wszelkich op┼éat i nale┼╝no┼Ťci;
• wykaz za┼é─ůczonych dokumentów;
• kopie protoko┼éu sporz─ůdzonego na wniosek i w obecno┼Ťci ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela przewo┼║nika, w przypadku reklamacji z tytu┼éu ubytku lub uszkodzenia przesy┼éki;
• podpis Reklamuj─ůcego,
• dokument wykazuj─ůcy umocowanie w przypadku z┼éo┼╝enia reklamacji przez pe┼énomocnika Reklamuj─ůcego.

11. Po rozpatrzeniu reklamacji przez przewo┼║nika, APIKURIER w terminie 30 dni od otrzymania pe┼énej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamuj─ůcego pisemnie o uznaniu, cz─Ö┼Ťciowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W ka┼╝dym z powy┼╝szych przypadków powiadomienie zawiera:

• okre┼Ťlenie sposobu za┼éatwienia reklamacji, w tym ewentualn─ů kwot─Ö odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
• uzasadnienie sposobu za┼éatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci roszcze┼ä Reklamuj─ůcego.

12. Drog─Ö post─Öpowania reklamacyjnego uwa┼╝a si─Ö za wyczerpan─ů w przypadku odmowy uznania reklamacji przez przewo┼║nika lub Ubezpieczyciela w imieniu przewo┼║nika, albo niezap┼éacenia dochodzonej nale┼╝no┼Ťci w terminie 3 miesi─Öcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

13. Spór cywilnoprawny mi─Ödzy ZLECENIODAWC─ä, Odbiorc─ů a APIKURIER mo┼╝e by─ç zako┼äczony polubownie w drodze post─Öpowania mediacyjnego.

14. Post─Öpowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie okre┼Ťlonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

15. Spór cywilnoprawny pomi─Ödzy Zleceniodawc─ů lub Odbiorc─ů przesy┼éki a APIKURIER mo┼╝e by─ç tak┼╝e zako┼äczony w post─Öpowaniu przed sta┼éym polubownym s─ůdem konsumenckim przy Prezesie UKE dzia┼éaj─ůcym na zasadach okre┼Ťlonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800) 

 

Polityka prywatno┼Ťci

Informujemy, ┼╝e administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest Janzo Grzegorz Janik ul. Lenartowicza 58/31 34-120 Andrychów, NIP: 551-251-88-14 REGON: 365225130 

Wyznaczyli┼Ťmy osob─Ö odpowiedzialn─ů za ochron─Ö danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç pod adresem e-mail: kontakt@taniowysylaj.pl. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane dla celów rejestracji konta w systemie Janzo Grzegorz Janik oraz realizacji us┼éug przewozowych. Odbiorcami danych b─Öd─ů tylko i wy┼é─ůcznie podmioty wspieraj─ůce Janzo Grzegorz Janik w realizacji us┼éug, w tym ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi informatyczne, telekomunikacyjne, ksi─Ögowo-finansowe, p┼éatno┼Ťci elektronicznych, podatkowe, prawne, windykacyjne, kurierskie oraz upowa┼╝nione do ich otrzymania na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa. 

Podstaw─ů przetwarzania danych jest udzielona przez Pa┼ästwa zgoda. 
Dane osobowe U┼╝ytkowników przetwarzane s─ů przez administratora w celu: 
- realizacji umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug okre┼Ťlonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Janzo Grzegorz Janik (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
- wype┼énienia obowi─ůzku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO); 
- marketingu produktów lub us┼éug w┼éasnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszcze┼ä (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Posiadaj─ů Pa┼ästwo prawo do: 
┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia oraz ograniczenia przetwarzania a tak┼╝e do przenoszenia swoich danych osobowych; 
- wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) 
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e niezb─Ödne do za┼éo┼╝enia konta oraz realizacji us┼éug. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödny do realizacji us┼éugi i spe┼énienia ci─ů┼╝─ůcych na nas obowi─ůzków prawnych. 
U┼╝ytkownicy powierzaj─ůcy nam dane osobowe s─ů zobowi─ůzani do ich przetwarzania zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (w tym ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO). Zobowi─ůzani s─ů tak┼╝e uzyska─ç zgod─Ö osób, od których zbieraj─ů Dane Osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych oraz przekaza─ç im informacje zawarte w Regulaminie Serwisu, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez administratora, prawach osób których dane s─ů przetwarzane oraz kr─Ögu podmiotów, którym administrator powierza dane. 

Wszelkie zapytania oraz o┼Ťwiadczenia w zakresie w/w praw nale┼╝y kierowa─ç pod poni┼╝sze dane kontaktowe administratora danych: 
Janzo Grzegorz Janik ul. Lenartowicza 58/31 34-120 Andrychów adres e-mail: kontakt@taniowysylaj.pl

 

P┼éatno┼Ťci za us┼éugi i faktury

1. Za wszystkie us┼éugi zamówione przez ZLECENIODAWC─ś, APIKURIER naliczy op┼éat─Ö zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym cennikiem dost─Öpnym na stronie http://www.APIKURIER.pl/

2. P┼éatno┼Ťci dokonywane s─ů z góry za po┼Ťrednictwem kart kredytowych, systemu p┼éatniczego transferuj.pl, dotpay.pl lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek APIKURIER

3. W przypadku braku terminowego regulowania nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu ┼Ťwiadczonych us┼éug na rzecz ZLECENIODAWCY, APIKURIER wzywa ZLECENIODAWC─ś pisemnie do zap┼éaty okre┼Ťlaj─ůc w wezwaniu termin realizacji zobowi─ůzania. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za wezwanie to 10,00 z┼é.

4. Koszt wskazany w pkt. 3 naliczany jest wzgl─Ödem ZLECENIODAWCY jednorazowo i stanowi sum─Ö odpowiadaj─ůc─ů poniesionemu przez APIKURIER kosztowi sporz─ůdzenia i nadania wezwania przesy┼ék─ů polecon─ů za po┼Ťrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe z zastrze┼╝eniem postanowie┼ä §14 ust.4."

5. W przypadku gdy ZLECENIODAWC─ä jest podmiot prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů zastosowanie znajduj─ů przepisy Ustawy o terminach zap┼éaty w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013 r. 

6. Faktury dostarczane s─ů poczt─ů elektroniczn─ů na adres e-mail podany podczas rejestracji w systemie transakcyjnym APIKURIER.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug znajduj─ů si─Ö w Centrali i we wszystkich oddzia┼éach APIKURIER  oraz s─ů opublikowane na stronie internetowej: www.APIKURIER.pl ZLECENIODAWCA jest zobowi─ůzany do zapoznania si─Ö z Warunkami przed przekazaniem przesy┼éki APIKURIER.

2. Niniejszy Regulamin ┼Ťwiadczenia Us┼éug wchodzi w ┼╝ycie z dniem 14-02-2017

3. APIKURIER jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nast─Öpuj─ůcych zdarze┼ä: zmiany przepisów, zmiany sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug przez niego.

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez APIKURIER drog─ů elektroniczn─ů o planowanych zmianach regulaminu. 

5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadza┼é si─Ö z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzie─ç umow─Ö w ci─ůgu 7 dni.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów Przewo┼║ników do których niniejszy Regulamin odsy┼éa oraz cenników, stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç umowy zawartej pomi─Ödzy ZLECENIODAWC─ä a APIKURIER i Przewo┼║nikiem."

 

Cennik dop┼éat do przesy┼éek kurierskich 

https://apikurier.pl/cennik-doplat-do-przesylek-kurierskich